Osobní elektronické dozimetry

DMC 3000

X,gama: 15 keV až 7 MeV · Hp(10)

DMC 3000 s neutron modulem

detekce záření gama a neutronů dávkový ekvivalent/příkon Hp(10)

DMC 3000 s beta modulem

detekce záření X, gama a beta dávkový ekvivalent/příkon Hp(0,07)

SOR/R-SOR/T

X, gama: 60 keV až 6 MeV • Hp(10)

DMC 2000 GN

X, gama: 50 keV až 6 MeV • Hp(10) • neutrony: tepelné, střední a vysokoonergetické do 6 MeV

RAD-60

X, gama: 60 keV až 6 MeV • Hp(10)