RAD 60

Osobní elektronické dozimetry

RAD 60

Osobní elektronické dozimetry

RAD 60 pro měření radiace
RAD 60 pro měření radiace

RAD 60

Osobní elektronické dozimetry

Výrobce:

Výrobce Rotem

Osobní varovný dozimetr

 • individuální osobní varovný dozimetr
 • zvýšená odolnost vůči EMI
 • zpevněný úchytový klip
 • zlepšená povrchová úprava, snadnější dekontaminace
 • zvýšená akustická hladina signalizace
 • digitální zobrazení integrované dávky nebo alternativně dálkového příkonu
 • uživatelsky volitelné úrovně alarmu jak pro dávku, tak dávkový příkon
 • detekční systém využívá velmi kvalitní, energeticky kompenzovanou Si-diodu a progresivní matematickou linearizací dávkového příkonu
 • vodě odolná mechanická konstrukce, vysoce odolné plastické pouzdro s pevným úchytovým klipem

Osobní varovný dozimetr RAD-60 je přesný přístroj měřící radioaktivní záření pro spolehlivou detekci a registraci jeho přítomnosti tak, aby zajistil osobní bezpečnost uživatele proti radiačnímu riziku. Je vhodný pro každodenní aplikaci v podmínkách individuálního monitorování.

Fyzikální vlastnosti

 • detekované záření: gama a X-záření
 • detektor: energeticky kompenzovaná Si-dioda
 • měřící rozsah:
  dávka: 1 μSv až 9,99 Sv
  dávkový příkon: 5 μSv/h až 3 Sv/h
 • přesnost kalibrace:
  < než ± 5% (Cs-137, 662 keV při 2 mSv/h), Hp(10)
 • energetická odezva:
  Hp(10), 60 keV – 3 MeV < než ± 25%, až do 6 MeV < než ± 35%
 • linearita dávkového příkonu:
  < ± 15% až do 3 Sv/h
 • akustické alarmy:
  – 7 separátních alarmů, hladina zvuku typicky lepší než 85 dB ve 30 cm
  – integrovaná dávka
  – dávkový příkon
  – přetečení dávky
  – přetečení dávkového příkonu nad 3 Sv/h
  – nízké napětí 1 a 2
  – závada
 • prahy alarmů:*
  šest přednastavitelných hodnot jak pro integrovanou dávku, tak dávkový příkon, manuálně volitelných tlačítkem
 • funkce tlačítka:*
  tlačítko na čelní straně umožňuje následující volitelné funkce:
  – přepínat mezi dávkou a dávkovým příkonem
  – ZAP/VYP dozimetr
  – ZAP/VYP slyšitelný praskot detekce
  – vymazat integrovanou dávku
  – změnit práh alarmů
  – aktivovat test baterie

* Pozn: aktivní prahy alarmů a konfigurace funkcí tlačítka mohou být změněny pomocí čtecí hlavy ADR-1 ve spojení s obslužným PC softwarem

Aplikace při

 • akcích civilní obrany
 • nedestruktivním testování
 • vojenských operacích
 • celních operacích
 • záchranných operacích
 • práci v nukleární medicíně

Mechanické vlastnosti

 • rozměry: 78 x 67 x 22 mm
 • hmotnost: 80 g včetně baterie

Elektrické vlastnosti

 • napájení: jeden alkalický článek velikosti AAA, typicky 1800 hodin provozu v poli pozadí (v režimu dávky)
 • komunikace se čtečkou: přes infračervený port v dolní části; pomocí čtecí hlavy
  ADR-1 v kombinaci s obslužným PC softwarem

Vliv okolního prostředí

 • teplotní rozsah: – 20°C až +50°C pracovní
 • vlhkost: až do 90% rel.vlhkosti, nekondenzující

Zaujaly vás naše produkty?

RDsys logo
Adresa RDsys

Hlinecká 675
Týn nad Vltavou
Czech Republic
375 01

Telefon RDsys

Telefon: +420 385 732 898
Fax: +420 385 732 898
Mobil: +420 602 709 956

Copyright © 2020 RDsys. Všechna práva vyhrazena.