Reference

  • dodávky souprav měřičů RDS-200 s externími sondami GMP-11 a osobních varovných dozimetrů RAD-60 pro armádu ČR a také jako subdodavatel pro firmu ORITEST s.r.o.
  • dodávky dozimetrů SOR se čtečkami LDM 220 pro HZS ČR jako koncového uživatele,
  • dodávky osobních elektronických dozimetrů DMC 2000S a DMC2000XB pro JE Temelín a JE Dukovany prostřednictvím firmy VF, a.s,
  • dodávka integrálního dozimetrického systému WinELD s unikátními dozimetry DIS (Direct Ion Storage) na český Státní ústav radiační ochrany a Slovenský metrologický ústav