pro TLD čtečky RE-2000

Dávka gama a neutronů

  • osobní dozimetrie
  • havarijní dozimetrie
  • monitorování prostředí
  • aplikace v lékařské dozimetrii
  • flexibilní konstrukce dozimetru

Termoluminiscenční dozimetrický systém RADOS pokrývá široký rozsah aplikací. TLD systém RADOS obsahuje všechny komponenty potřebné pro jednoduchou a přesnou osobní dozimetrii. Snadná adaptace na vysoce citlivé TL-materiály a měřící metoda nízkošumového počítání fotonu činí systém RADOS výborně vhodný pro monitorování prostředí. Důmyslná konstrukce karty dozimetrů a vysoký rozsah měření přináší výhody automatické čtečky při aplikacích v klinické dozimetrii.

Flexibilní konstrukce dozimetru

Provedení TLD dozimetru RADOS dovoluje měnit materiály a tloušťku filtru a TL-materiály samotné. Tato možnost vyhoví potřebám různých aplikací a také nabízí možnost snadného zavedení nových TL-materiálů.
Standardní karta TLD dozimetrů sestává z kódované karty umístěné v držáku karty, buď bez nebo s filtrem a je nošena uvnitř pouzdra dozimetru.
Karta má čtyři pozice pro detektory (peletky, čipy nebo tyčinky). Detektory nejsou pevně vázány k určité pozici karty a je možno osadit libovolný počet pozic až do počtu čtyř. To umožňuje pracovat s elementy jednotlivě (např. u havarijních nebo klinických dozimetrů)

 

Termoluminiscenční dozimetr MTS (LiF: Mg,Ti)

Tvar pevný disk Ø 4,5 mm zvolené tloušťky
Efektivní atomové číslo Z 8,2
Hustota (g cm-3) 2,5
Emisní spektrum (nm) 400
Relativní citlivost k TLD-100 1,5
Hlavní teplotní pík (°C) 210
Údaj nulové dávky (mGy) 15
Detekční práh (mGy) 10
Linearita (Gy) 5 x 10-5 až 5
Reprodukovatelnost < 2 %
Fotonová energetická
závislost 30 kev – 1,3 MeV
< 30%
Homogenita šarže (1 SD) < 5%
Teplotní fading (% při pokojové teplotě) < 5% / rok
Efekt fluorescenčního světla
na fading a nulový údaj
zanedbatelný při intenzitě světla v laboratoři
Opakovaná použitelnost neomezená
Vliv dávkového příkonu není

Termoluminiscenční dozimetr MCP (LiF: Mg,Cu,P

Tvar pevný disk Æ 4,5 mm zvolené tloušťky
Efektivní atomové číslo Z 8,2
Hustota (g cm-3) 2,5
Emisní spektrum (nm) 385
Relativní citlivost k TLD-100 40
Hlavní teplotní pík (°C) 210
Údaj nulové dávky (nGy) 100
Detekční práh (mGy) 50
Linearita (Gy) 10-7 až 1
Reprodukovatelnost < 2 %
Fotonová energetická
závislost 30 kev – 1,3 MeV
< 20%
Homogenita šarže (1 SD) < 5%
Teplotní fading (% při pokojové teplotě) < 5% / rok
Efekt fluorescenčního světla na fading a nulový údaj zanedbatelný při intenzitě světla v laboratoři
Opakovaná použitelnost neomezená
Vliv dávkového příkonu není

Držáky karet standardních dozimetrů jsou dodávány ve 4 různých barvách. Pozice filtrů (zepředu a zezadu držáku) mohou být osazeny Al filtry do tloušťky až 1 mm nebo je možné, aby si zákazník zvolil svůj vlastní filtr. Čtvrtá pozice detektoru je pozice otevřeného okna pro měření mělké dávky tvořené beta a nízkoenergetickými fotony.
Pro osobní dozimetrii jsou dozimetry vkládány do plastických pouzder. Číslo karty je viditelné zepředu. Na zadní straně pouzdra je místo pro umístění štítku se jménem, které je spolu číslem čárového kódu ze zadu viditelné.