TLD dozimetr

Pasivní dozimetry

TLD dozimetr

Pasivní dozimetry

TLD dozimetr pro měření radiace
TLD dozimetr pro měření radiace
TLD dozimetr pro měření radiace
TLD dozimetr pro měření radiace TLD dozimetr pro měření radiace TLD dozimetr pro měření radiace

TLD dozimetr

Pasivní dozimetry

Výrobce:

Výrobce Rotem

k TLD čtečce RE 2000

Mirion TLD dozimetr je kompaktní celotělový dozimetr určený k měření hloubkové dávky a mělké dávky na kůži přes široký rozsah energií.
Důmyslná konstrukce karty dozimetrů a vysoký rozsah měření přináší výhody automatické čtečky při aplikacích v klinické dozimetrii.

Klíčové vlastnosti:

  • měření Hp(10) a Hp(0,07) v celém širokém rozsahu energií (X-záření, fotony, beta)
  • důmyslná konstrukce dozimetru umožňuje obměnu materiálu a tloušťky filtru a TL materiálu.
  • vhodné pro peletky, čipy a tyčinky
  • identifikace čárovým nebo děrovým kódem
  • k dispozici je 6 různých barev držáků karet
  • automatické zpracování TLD čtečkou MIRION RE2000

Aplikace

  • pro každého pracovníka, který může být vystaven gama, X, beta anebo neutronovému záření
  • pro pracovníky na jaderných elektrárnách, ve výzkumných laboratořích, nemocnicích, univerzitách a v průmyslových aplikacích

Konstrukce dozimetru

Standardní karta TLD dozimetrů sestává z kódované karty umístěné v držáku karty, buď bez nebo s filtrem, a je nošena uvnitř pouzdra dozimetru. Karta má čtyři pozice pro detektory (peletky, čipy nebo tyčinky). Detektory nejsou pevně vázány k určité pozici karty a je možno osadit libovolný počet pozic až do počtu čtyř. To umožňuje pracovat s elementy jednotlivě (např. u havarijních nebo klinických dozimetrů).
Držáky karet standardních dozimetrů jsou dodávány v 6 různých barvách. Pozice filtrů (zepředu a zezadu držáku) mohou být osazeny Al filtry do tloušťky až 1 mm nebo je možné, aby si zákazník zvolil svůj vlastní filtr. Čtvrtá pozice detektoru je pozice otevřeného okna pro měření mělké dávky tvořené beta a nízkoenergetickými fotony. Pro osobní dozimetrii jsou dozimetry vkládány do plastických pouzder.  Číslo karty je viditelné zepředu. Na zadní straně pouzdra je místo pro umístění štítku se jménem, které je spolu číslem čárového kódu zezadu viditelné.

Odezva Hp(10) TLD dozimetru se standardním filtrem

TLD dozimetr graf
TLD dozimetr graf

Příslušenství

TLD dozimetr obr
TLD dozimetr obr

Zaujaly vás naše produkty?

RDsys logo
Adresa RDsys

Hlinecká 675
Týn nad Vltavou
Czech Republic
375 01

Telefon RDsys

Telefon: +420 385 732 898
Fax: +420 385 732 898
Mobil: +420 602 709 956

Copyright © 2020 RDsys. Všechna práva vyhrazena.