Měřič RAM GENE-1 je určen pro měření dávkového příkonu gama v mSv/h s možností jednoduchého přepnutí pouhým sejmutím krytky detektoru na detekci nízkých úrovní povrchové kontaminace alfa, beta a gama v jednotkách CPS nebo CPM.