• detekce a měření gama radioaktivního záření v aplikacích zajištění radiační bezpečnosti
 • rychlá odezva při minimálních fluktuacích
 • automatická interní diagnostika
 • přenosný, lehký a kompaktní
 • velký, dobře čitelný, 7-mi segmentový, 4-cislícový LCD displej
 • podsvícení
 • ergonomické ovládání pomocí tři tlačítek

Univerzální měřic RAM GAM-1C je moderní, kompaktní, přenosný, lehký a citlivý přistroj určený pro zajištění bezpečnostních norem na jaderných elektrárnách, v centrech jaderného výzkumu, u institucí transportujících jaderné materiály, v nukleární medicíně, radiochemii, radiogrami a v centrech zdravotní fyziky.


Fyzikální vlastnosti

 • Detektor
  energeticky kompenzovaná GM-trubice VacuTec70003 nebo ekvivalent
 • Měřící rozsah
  dávkový příkon: 0,1 μSv/h až 100 mSv/h
 • Zobrazovaný rozsah
  dávkový příkon: 0,01 μSv/h až 100 mSv/h
  dávka: 0,1 μSv až 9999 mSv
 • Citlivost (137Cs)
  1,7 imps-1 / μSvh-1
 • Energetický rozsah
  50 KeV až 1,3 MeV
 • Energetická odezva
  ± 20 % vzhledem k 137Cs
 • Úhlová závislost
  menší než ± 20 % pro ± 45° od preferovaného směru

Vliv okolního prostředí

 • pracovní teplota: -10 °C až +50 °C
 • skladovací teplota: -20 °C až +60 °C
 • vlhkost: 10 % až 95 % relativní vlhkosti
  (nekondenzující)
 • krytí: IP 67

Funkční vlastnosti

 • měření dávkového příkonu a dávky
 • korekce mrtvé doby
 • alarm při poruše detektoru, přetečení údaje a nízkém napětí baterie
 • nastavitelné prahy překročení měřené hodnoty
 • piezo-elektrický audio element indikující četnost, poruchu a překročení prahu
 • indikace alarmu LED diodou

Elektrické a mechanické
vlastnosti

 • napájení: dvě standardní AA tužkové baterie 1,5V
 • životnost baterie: více než 250 hod nepřetržitého provozu za normálních podmínek
 • eloxované kovové pouzdro, rozměry: 132 mm x 86 mm x 32 mm
 • hmotnost: 420 g včetně baterie