Měřič RAM GAM-1 je moderní, přenosný a citlivý přístroj vhodný pro použití na JE, v centrech jaderného výzkumu, při transportu jaderných materiálů, v nukleární medicíně, radiochemii, radiografii a v centrech zdravotní fyziky.