Multi-Wiper

Pro nukleární medicínu

Multi-Wiper

Pro nukleární medicínu

Multi-Wiper pro měření radiace
Multi-Wiper pro měření radiace

Multi-Wiper

Pro nukleární medicínu

Výrobce:

Výrobce Rotem

Mnohokanálový analyzátor otěrů s více studnovými detektory

  • komplexní výsledky otěrového testu v DPM
  • možnost volby až 10 studnových detektorů, zvolte model dle potřeby
  • automaticky identifikuje okno izotopu s vysokým počtem impulzů
  • automaticky počítá a zaznamenává MDA v každém protokolu otěrového testu
  • mnohokanálový analyzátor (4096 kanálů) pro přesnou identifikaci izotopu
  • automatická korekce linearity
  • masivní stínění pro měření na úrovni pozadí
  • programován pro Schillingův test, objem plazmy, GFR, množství červených krvinek, atd.
  • obrovská úspora práce

Přístroje LTI Laboratory Technologies jako Wiper a Multi-Wiper získaly skvělou pověst díky své kvalitě, přesnosti a každodenní spolehlivosti.  Jsou konstruovány pro otěrové testy, speciálně v nukleární medicíně. Skvělá kombinace vlastností, jednoduchost používání a výhodná cena z nich činí bezkonkurenční výrobky.

Specifikace

Detektor: krystal NaI(Tl) studnového typu ve spojení s vysoce citlivým fotonásobičem
Analyzátor: 4096 kanálů, rozsah 0 až 1 MeV, automatická korekce mrtvé doby
Studnová vložka: vyjímatelná plastiková studnová vložka brání kontaminaci detektoru
Displej: podsvícený LCD displej 11,25 cm
Stínění: z panenského olova o tloušťce 22 mm s E-lead funkcí pro vyloučení „přeslechu“ vysokoenergetických izotopů
Software: navržen speciálně pro laboratoře nukleární medicíny: Schilling, objem plazmy, množství červených krvinek, GFR, CPM čítač, obecné otěrové testy
Rozměry a hmotnost:
1 až 5 studní: 46 cm(š) x 27 cm(d) x 34 cm(v), 30-34 kg
6 až 10 studní: 51 cm(š) x 27 cm(d) x 34 cm(v), 38-41 kg
Napájení: 100-240 VAC, 50 – 60 Hz

Knihovna otěrových testů

Multi-Wiper

Provedení analyzátoru Multi-WiperTM umožňuje zákaznicky upravit software tak, aby vyhověl potřebám každého jednotlivého zákazníka. Lze označit až 16 otěrových souborů, každý z nich s 10 lokalizacemi v souboru. Individuální prahové úrovně může uživatel nastavit podle toho, zda se jedná o zónu přístupnou pacientům či nikoliv. V podstatě je možno vytvořit nepřeberné množství zákaznických verzí uzpůsobených tak, aby každodenní otěrové testy probíhaly rychle, jednoduše a efektivně.
Zjednodušte si práci! Stačí uvést přístroj do chodu a spustit obecný otěrový test. Proto jsme předprogramovali do knihovny funkci GENERAL. Zvolte GENERAL a spusťte otěrový test.
Čítač vyhodnotí široké okno a identifikuje každé izotopové okno, ve kterém je překročen přednastavený práh. Výsledky jsou zaznamenány jako otěr#1, otěr#2, atd. Není potřeba nic předprogramovávat – pouze načítejte a zaznamenejte.

Knihovna izotopů

Multi-Wiper

Do analyzátoru otěrů Multi-WiperTM může být naprogramováno až 30 různých izotopů. Přístroj přichází předprogramován se 17 izotopy, které mohou být modifikovány nebo vymazány operátorem. Upravte si nastavení okna podle vašeho přání. Ať je účinnost vypočtena ze známého radioaktivního zdroje nebo zadána manuálně, výsledky otěrového testu budou vždy zaznamenány v DPM.
Detektory použité v čítači Multi-WiperTM jsou prodlouženy. Toto provedení zvyšuje objem krystalu pod studnou. Tento přídavný objem zlepšuje „brzdící efekt“ pro izotopy vyšších energií a dovoluje snáze počítat efektivně vyšší energie (takové jako PET).
A co „přeslechy“ při vyšších energiích? Čítač Multi-WiperTM má unikátní vlastnost nazvanou E-LeadTM. Pokud jsou počítány izotopy vysokých energií, E-LeadTM eliminuje „přeslech“ mezi studnami. Pomocí E-LeadTM není problém ani počítání PET izotopů.

Diagnostika systému

Multi-Wiper

Analyzátor otěrů Multi-WiperTM má schopnost otestovat většinu ze svých parametrů. Tato vlastnost může být užitečná při identifikaci případných hardwarových problémů. Chi square a FWHM testy kontrolují detektory systému a obvody pro zpracování signálu. Systémový RAM test kontroluje paměť a ověřuje, že pracuje správně.
Autokalibrace provádí detailní přednastavení celého systému, což zahrnuje nastavení zisku detektoru, nastavení vysokého napětí, nastavení dolní úrovně detekce. Použitím autokalibrace lze kompenzovat stárnutí detektoru a posun zisku, a tím umožnit čítači dlouhou bezúdržbovou provozuschopnost.

In-Vitro testy

Přístroj Multi-WiperTM je naprogramován tak, aby pokryl rozmanitost běžných potřeb in-vitro testů. Od Schillingova testu až po GFR provádí výpočty automaticky, takže vše co potřebujete, je načítat a zaprotokolovat. Odložte kalkulačku a nechejte pracovat Multi-WiperTM !
Multi-WiperTM generuje ucelené a přehledné testovací protokoly. Tyto testovací protokoly mohou být zákaznicky doplněny údaji o pacientech automatickým zpřístupněním knihovny pacientů.

Multi-Wiper Multi-Wiper Multi-Wiper

Knihovna pacientů

Knihovna může obsahovat až 32 pacientů. Jakmile jsou tito pacienti a k nim vztažené informace vloženy, jsou tato data zpracovávána v harmonii se softwarem sekce in-Vitro testů.
Když spustíte test, např. Schillingův, software čítače se dotáže, zda si přejete zavést pacienta z knihovny. Můžete pacienta vybrat nebo knihovnu obejít. Zvolíte-li pacienta z knihovny, údaje o něm budou automaticky zaneseny do testovacího protokolu.
Pokud knihovnu nevyužijete, protokol v místě údajů o pacientovi ponechá prázdné řádky. Do prázdných řádků protokolu je možno vepsat žádané údaje ručně.

Multi-Wiper Multi-Wiper

Zaujaly vás naše produkty?

RDsys logo
Adresa RDsys

Hlinecká 675
Týn nad Vltavou
Czech Republic
375 01

Telefon RDsys

Telefon: +420 385 732 898
Fax: +420 385 732 898
Mobil: +420 602 709 956

Copyright © 2020 RDsys. Všechna práva vyhrazena.