Bezdrátové čtečky dozimetrů

• kompaktní • levné • bezdrátová komunikace s dozimetry

 • kompatibilní s dozimetry řady DMC 2000 a SOR, iPSAM-Tx a rovněž s dozimetrem DMC 3000
 • kompatibilní se softwarovými balíky: DOSICARE, DOSIFAST, DMCUser a LDM 3000SW
 • 3 LED indikátory pro kontrolu provozu a přístupu
 • ovladatelné digitální vstupy/výstupy
 • nevyžadují směrové nastavení
 • kompatibilní se softwarovými balíky: DOSIMED, DOSIFAST, DOSIMASS

Čtečky LDM 320D a LDM 320W pracují pomocí softwarového balíku, který je nainstalován na počítači (PC) a komunikují s dozimetrem DMC 3000 a řadami DMC 2000 a SOR v bezdrátovém režimu výměny dat. Je-li čtečka LDM 320 používána se softwarem DOSICARE, DOSIFAST nebo jiným kompatibilním softwarem kontroly přístupu, je použita jako rozhraní pro aktivaci a deaktivaci dozimetru.

Operační vlastnosti

Ve spojení se softwarem DOSIMED nebo DOSIFAST je čtečka LDM 320 užívána jako interface pro aktivaci dozimetru (do režimu měření) nebo jeho deaktivaci (do režimu pausy). Ve spojení se softwarem DMCUser je využívána jako interface pro čtení a zápis vnitřních dat dozimetru.

Elektrické vlastnosti

 • auto-napájení přes USB port
 • EMC: vyhovuje a i překračuje požadavky normy
 • čtečka LDM 320 je certifikována (č.CE certifikátu: 151508)

Popis

 • dvoubarevná elektroluminiscenční dioda použitá pro indikaci ON/OFF a výměny dat
 • dvoubarevná elektroluminiscenční dioda použitá pro indikaci READY/BUSY
 • dvoubarevná elektroluminiscenční dioda použitá pro indikaci ACCESS/NO ACCESS
 • 1 konektorová zásuvka, 2 x 13 pinů, rozteč 1,27 mm pro další volitelná připojení (4 číslicové vstupy, 4 číslicové výstupy, napájení)
 • upgrade firmwaru přes internet
 • multi-anténa (x3) pro lepší (adaptivní) komunikaci s dozimetry

Vlivy okolního prostředí

 • pracovní teplota: 00 C až + 500 C
 • skladovací teplota: -100 C až + 600 C
 • vlhkost: 90% relativní vlhkosti (bez kondenzace)
 • skladování: -200 až + 710 C • IP LDM 320D: IP52, IP LDM 320W: IP30

Mechanické vlastnosti

 

LDM 320D

LDM 320W

délka:

109 mm

157 mm

šířka:

100 mm

99 mm

hloubka:

29 mm

75 mm

hmotnost:

150 g

400 g

Komunikace s dozimetrem

 • vysokofrekvenční dvousměrná výměna dat v krátkém dosahu při 125 kHz
 • nominální dosah: LDM 320D
  • DMC 2000 / SOR: max. 25 cm *)
  • DMC 3000: max. 5 cm *)
  • Nízkorozsahovou konfigurací lze snížit dosah komunikace na asi 5 cm.