Dozimetr s přímým ukládáním iontů

Přímé měření dávek H*(10) v celém energetickém rozsahu

 • okamžité nedestruktivní vyhodnocení a vymazání dávky pomocí stolní čtečky
 • pasivní provoz
 • necitlivý k EM a RF rušení
 • může pracovat při vysokých dávkových příkonech a v pulsních polích
 • vestavěný paměťový čip pro uložení identifikace uživatele
 • malý, odolný a vodotěsný
 • náhrada TLD a filmových dozimetrů
 • perioda výdeje až 12 měsíců

DIS-1 je dozimetr s přímým ukládáním iontů nabízející alternativu k TLD nebo filmovým dozimetrům. Má plochou energetickou odezvu díky provedení na bázi ionizační komůrky. Není mikrofonický a není citlivý k EM nebo RF rušení, což je problém, se kterým se potýkají některé jiné typy dozimetrů. Kombinace těchto vlastností se schopností pracovat v pulsních polích a při vysokých dávkových příkonech činí dozimetr EDIS-1 ideálním prvkem pro širokou paletu aplikací v radiační dozimetrii.


Typická energetická odezva prostorového dávkového ekvivalentu H*(10) méně citlivého elementu

Typická energetická odezva prostorového dávkového ekvivalentu Hp*(10) pro citlivější element
 

Fyzikální vlastnosti

 • citlivý ke gama, X a beta záření
 • okamžité vyhodnocení dávkových ekvivalentů dle ICRU:
  • Hp*(10) 1 μSv do 40 Sv*
 • přesnost kalibrace:
  • ±5% při 1 mSv 137Cs Hp*(10)
 • energetická odezva v rozsahu dávky do 1 Sv**
 • fotony:
  • H*(10) ±30% od 15 keV do 9 MeV
 • úhlová závislost
  • - H*(10) ±20% až do 60° při 65 keV
 • necitlivý k neutronům (< 5%)
 • teplotní rozsah:
  • - od -25°C do +50°C

Mechanické vlastnosti

 • rozměry (bez držáku): 41 x 44 x12 mm
 • hmotnost (bez držáku): 20 g
 • držák: eloxovaný hliník

Funkční vlastnosti

 • paměť
  • paměť legální dávky H*(10) může být resetována pouze autorizovanou osobou
  • paměť pracovní dávky H*(10) může být resetována denně personálem radiační ochrany přes systém administrace dávky
 • datum kalibrace
 • ID nebo jméno uživatele až 16 znaků
 • H*(10) a prahy alarmů
 

*    pokud je kalibrován po každých 10 Sv akumulované dávky
**  pro starší komponenty z roku 2004 pouze do 0,5 Sv