DMC 3000 BETA

Osobní elektronické dozimetry

DMC 3000 BETA

Osobní elektronické dozimetry

DMC 3000 BETA pro měření radiace
DMC 3000 BETA pro měření radiace
DMC 3000 BETA pro měření radiace
DMC 3000 BETA pro měření radiace DMC 3000 BETA pro měření radiace DMC 3000 BETA pro měření radiace

DMC 3000 BETA

Osobní elektronické dozimetry

Výrobce:

Výrobce Rotem

Beta modul Hp(0,07)
pro osobní elektronický dozimetr DMC 3000

 • detekce záření X, gama a beta
 • dávkový ekvivalent Hp(0,07)
 • ekvivalent dávkového příkonu Hp(0,07)
 • napájení z dozimetru DMC 3000
 • zobrazení dávky a dávkového příkonu Hp(0,07)
 • připraven k použití okamžitě po připojení k dozimetru DMC 3000
 • měření beta s vysokou účinností
 • splňuje a překračuje požadavky aplikovatelných IEC a ANSI norem
 • výborná EMC odolnost
 • pevný, odolný

Beta modul zajišťuje provozní dozimetrii pro personál nemocnic, skupiny první odezvy a pracovníky se zářením na pracovištích, kde hrozí riziko beta záření. Přídavný beta modul připojitelný k dozimetru DMC 3000 je schopen měřit záření Hp(0,07) v širokém rozsahu energetických úrovní. Zobrazení a alarmy beta měření a
Hp(0,07) jsou velmi dobře viditelné na vysoce kontrastním podsvíceném LCD displeji a indikačních LED diodách. Přídavný modul napájený z DMC 3000 nevyžaduje další baterií a zůstává provozuschopný nepřetržitě 1800 hodin. Kalibrační a funkční parametry jsou uloženy v modulu.

Fyzikální vlastnosti

 • vyhovuje IEC 61526 Ed.3, ANSI 42.20 (*)
 • měřící rozsah Hp(10) – DMC 3000+modul:
  rozsah energií X a γ záření: 15 KeV až 7 MeV
  ß Estř > 60 keV (Emax: 0,22 MeV až 2,3 MeV)
 • přesnost Hp měření (0,07)
   ± 5% * (Cs-137, ~ 24 mSv/h)
  ≤  ± 5% * (Am-241, ~ 23 mSv/h)
  ≤  ± 10% ** X – záření, 16 keV
  (* bez rozšířené nejistoty ± 5%, k=2)
  (** bez rozšířené nejistoty ± 9%, k=2)
 • odezva
  relativní odezva ß Hp(0,07) pro Pm-147, Kr-85, Sr-90/Y-90 v rozmezí ± 20% (*)
  odezva X a γ Hp(0,07) do ± 20% od 16 keV až 7 MeV (*)
  (*) vztaženo k typické krivce uvedené níže)
 • linearita dávkového příkonu Hp(0,07)
  < ± 20% až do 10 Sv/h
 • zobrazení měření Hp(0,07)
DMC 3000 Beta

Elektrické vlastnosti

 • napájen z DMC 3000
 • životnost baterie pro ß modul a DMC 3000:
  8 kalendářních měsíců (typicky 8 hod. denně, 5 dnů v týdnu bez nadměrných alarmů*)
 • životnost baterie pro DMC 3000 s ß modulem a DMC 3000:
  1800 hodin nepřetržitého provozu bez nadměrných alarmů*)

*) 0,2% doby v alarmu

Mechanické vlastnosti

 • odolné, nárazuvzdorné polykarbonátové ABS pouzdro
 • rozměry s DMC 3000: 122 x 60 x 21 mm bez klipu;
  122 x 60 x 28 mm s klipem
 • hmotnost s DMC 3000: < 112 g
 • nošen s vyměnitelným standardním klipem

Vlivy okolního prostředí

 • teplotní rozsah pracovní: -10 °C až + 50 °C; skladovací: -20 °C až + 71 °C
 • odolný vůči rázům, vibracím a pádům
 • krytí IP50
 • EMC: vyhovuje a překračuje požadavky norem v širokých mezích:
  MIL STD 461F RS103 (pulzní elektrické pole):
  více než 200 V/m od 10 kHz do 5 GHz,
  MIL STD 461F RS101 (magnetické pole 30 Hz až 100 kHz)

Vlastnosti produktu

 • vlastnosti histogramu
  – přídavná měření dávky, dávkového příkonu a max. dávkového příkonu Hp(0,07)
  jsou uložena v paměti EEPROM současně s měřením Hp(10) v konfigurovatelných
  krocích (10s, 60s, 10 min, 1 hod, 24 hod)
 • vlastnosti displeje
  – přídavná měření Hp(0,07) jsou zobrazena na vysoce kvalitním podsvíceném
  displeji DMC 3000
  – modrá LED dioda pro Hp(0,07) na celní ploše indikuje přírůstky dávky
 • alarm a komunikace
  – varovný bzučák DMC 3000, vibrace, jasně svítící blikající červená LED, 3 LED
  a indikátory displeje na celní ploše dozimetru
  – alarmy dávky a dávkového příkonu Hp(0,07) nastavitelné v celém zobrazovaném
  rozsahu
  – varovné prahy dávky a dávkového příkonu Hp(0,07) nastavitelné v celém
  zobrazovaném rozsahu, potvrditelné tlačítkem
 • kalibrace
  – kalibrační faktory v souladu s ISO/IEC 17025.
  – parametry uložené v modulu
 • kompatibilita
  – návaznost na čtečky LDM 2000, LDM 3000M a LDM3200 (je nutný upgrade
  firmware/software čtečky)
  – kompatibilní se čtečkami LDM 320D/W
  – kompatibilní s firmware DMC 3000 V7.x (nový komunikační protokol)
DMC 3000 Beta

Zaujaly vás naše produkty?

RDsys logo
Adresa RDsys

Hlinecká 675
Týn nad Vltavou
Czech Republic
375 01

Telefon RDsys

Telefon: +420 385 732 898
Fax: +420 385 732 898
Mobil: +420 602 709 956

Copyright © 2020 RDsys. Všechna práva vyhrazena.