Přenosná čtečka dozimetrů DIS

 • individuální použití nebo rozhraní pro software administrace dávky WinELD
 • zobrazení dílčích dávek, dávek přiřazených dozimetrů a schopnost vymazání dávky
 • sériové rozhraní EIA RS-232C nebo na vyžádání rozhraní Ethernet LAN 10 BASE-T
 • záložní baterie a interní vyrovnávací paměť pro zajištění off-line sběru dat
 • přenosné provedení pro uložení na stůl

Postačí zasunout dozimetr DIS-1 do čtečky DBR-1, velmi jednoduché na obsluhu, a v několika sekundách se na displeji zobrazí hloubková a mělká dávka a uloží se do vyrovnávací paměti. Schopnost okamžitého čtení dávky umožňuje uživateli kontrolovat svou dávku dennodenně a měsíční nebo kvartální výměna detektorů není nezbytnou. Kontrolní perioda může být neomezená (více než 1 rok), protože údaje o dávce mohou být přeneseny elektronicky a není potřeba dozimetry pro čtení a záznam úředních dávek fyzicky odesílat.

 

Dozimetr DIS-1 může být ve čtečce DBR-2 okamžitě přečten a přečtená dávka odeslána do databáze PC

Funkční vlastnosti

 • zobrazení dávek Hp(10) a Hp(0,07)
 • mazání krátkodobých dávek
 • zobrazení dílčích dávek a dávek přiřazených dozimetrů
 • hodiny v reálném čase
 • snadná kontrola kalibrace pomocí kalibrační zásuvky (option)
 • displej a klávesnice řízeny softwarem WinELD
 • mazání dílčích dávek a dávek přiřazených dozimetrů řízeno softwarem WinELD
 • vnitřní vyrovnávací paměť pro 256 off-line záznamů dávky
 

Mechanické vlastnosti

 • pozlacené kontakty konektoru pro čtení dozimetru
 • alfanumerický LCD displej 2x16 s prosvětlením, číslice 9,5 mm
 • 16-ti tlačítková klávesnice do těžkého provozu
 • odolná kovová skříň
 • vypnutí/zapnutí čtečky spínacím klíčem
 • sériový port EIA RS-232 nebo LAN 10 Base-T
 • rozměry: 250 x 80 x 280 mm
 • hmotnost: 3,1 kg
 • montáž na stůl

Konfigurovatelné operace

 • resetování dílčí dávky v režimu off-line
 • primární zobrazení dílčí dávky nebo dávky přiřazeného dozimetru
 • automatický tisk dávky
 • funkce klávesnice (aktivována/deaktivována)
 • texty «On-line», «Off-line» a «Please wait» mohou být zákaznicky modifikovány softwarem WinELD
 • US nebo evropský formát datumu/času
 

Elektrické vlastnosti

 • napájení 15 VDC, 500 mA
 • vestavěná záložní baterie 1,2 Ah pro zajištění minimálně 8 hodinového off-line provozu
 • vyhovuje CE normám

Vlivy okolního prostředí

 • pracovní teplota: : +10°C až +40°C
 • skladovací teplota: -10°C až +60°C
 • vlhkost: 90% relativní vlhkosti (nekondenzující)