Dozimetrický software pro TLD systém

Softwarový balík pro řízení a správu provozu TLD čtečky RADOS

 • široce používán v lékařském sektoru, na jaderných elektrárnách, u poskytovatelů dozimetrických služeb, při vědeckém výzkumu a obsluhujícím personálem čtečky
 • výborná adaptabilita na stávající systémy osobní dozimetrie
 • zvyšuje možnosti využití TLD čtečky RADOS
 • na vyžádání instalace a zaškolení personálu

Software WinTLD sestává ze dvou oddělených programů:
TLDServer pro komunikaci se čtečkou a TLDExplorer pro správu nastavení, kalibrací a výpočtů dávek systému. Protokoly programu TLDExplorer jsou v současné době k dispozici v angličtině, němčině, španělštině a švédštině.

TLDServer

 • podporuje komunikaci s 1 až 4 TLD čtečkami pro PC
 • obnovuje nastavení z databáze • ukládá všechny výsledky do databáze a volitelně do textového souboru
 • automatická on-line kalibrace citlivosti čtečky
 • vícenásobné určení lokalizace pro odečet dávky přirozeného pozadí a veličiny dávky
 • dovoluje různé čtecí teploty u jednotlivých peletek
 • podporuje rozlišení dozimetrů různých barev
 

Konfigurace systému

 • operační systém: Windows 95, NT4 nebo novější
 • standardní databáze: MS Access 2000

TLDExplorer

 • definice: čtecích dob, teplot, typů dozimetrů, funkcí dávky a lokalizace
 • kalibrace: pozadí materiálu, citlivosti materiálu a čtečky, intenzity zdroje záření a kompenzace s poločasem rozpadu, kompenzace přirozeného pozadí a jakostních faktorů dávky
 • finální kalibrace výsledků
 • export výsledků do textového souboru. Formát může být snadno přizpůsoben pro již existující požadavky.
 • 17 vztahů pro výpočet Hp(0,07), Hp(10) a dávek neutronů a funkce pro jednotlivé peletky kvůli zajištění jakosti. Na požadavek mohou být přidány nové funkce.
 • jednoduchá manipulace s křivkou
 • komprese a rekombinace výsledků
 • 21 uživatelsky modifikovatelných protokolů