Software dozimetrického systému

Systém pro sběr a administraci informací z dozimetrických čteček DBR-1 a dozimetrů DIS-1

 • komplexní řešení pro malé a střední organizace jakými jsou např. nemocnice nebo jako modul sběru a protokolování dat pro velké organizace jakými jsou poskytovatelé dozimetrických služeb
 • lokální řídící modul instalovaný jako intranetová služba - s požadavkem minimální konfigurace a servisu
 • aplikace dozimetrické databáze instalovaná na dozimetrickém pracovišti nebo u poskytovatele dozimetrické služby
 • shromážděná data jsou automaticky přenesena přes Internet pomocí zabezpečeného komunikačního protokolu
 • skripty databázové instalace poskytované pro Microsoft SQL Server a ORACLE

Software WinELD také obsahuje separátní moduly pro integraci s existujícími dozimetrickými aplikacemi. K dispozici je i prohlížeč aplikací pro webové zprávy a pro správu uživatelů.

Software WinELD umožňuje

  • výpočet a administraci dávek podle dozimetrických period
  • kompenzaci přirozeného pozadí podle různých lokalit
  • uživatelské informace včetně několika volných formátovaných textů a datových polí pro lokální úpravu
  • správu dozimetrů DIS-1 včetně funkce hard-reset a sledování stavů
  • konfiguraci a správu kalibrace čtečky DBR-1
  • vyhodnocené údaje dozimetrů jsou zaznamenány do databáze
  • živatelsky konfigurovatelná zobrazení sestav protokolů, exportní soubory a filtry vytvořené wizardem
  • další možná volba: modul, pro administraci pracovních dávek
  • další možná volba: databáze dávek uživatele, pro organizace bez existující administrace dávek
  • další možná volba: databáze zákazníků, pro sledování různých oddělení nebo zákazníků

 

Systémové požadavky

 • Operační systém:
  ELDMaster vyžaduje NT4 nebo novější, ELDClient běží také na Windows 95 nebo novějším
 • Standardní databáze:
  Microsoft MSDE, možnost Microsoft SQL Server nebo ORACLE