Ruční monitory povrchové kontaminace

RAM GENE-1

Měřič RAM GENE-1 je určen pro měření dávkového příkonu gama v mSv/h s možností jednoduchého přepnutí pouhým sejmutím krytky detektoru na detekci nízkých úrovní povrchové kontaminace alfa, beta a gama v jednotkách CPS nebo CPM.

CoMo 170

Monitor kontaminace CoMo 170 je osazen tenkovrstvým plastikovým scintilačním detektorem pro vysoce citlivá měření α-, β- a γ- kontaminace. Monitor nepotřebuje pro měření α- nebo β kontaminace ani plynem plněné nebo průtokové detektory. Postačí pouze jeden detektor pro všechna měření.