• stabilní a přesné měření dávkového příkonu a akumulované dávky gama, X a beta záření
  • kompaktní, lehký a jednoduše použitelný
  • vestavená paměť pro ukládání dat
  • uživatelsky programovatelné alarmy dávkového příkonu a akumulované dávky
  • dobře citelný displej s bargrafem
  • režim „zmrazení“ pro záznam nejvyšší dávky
  • detekce „horkých“ míst

Přenosný měřic radiace RAM ION je pro dosažení optimální funkce a speciálních vlastností sestaven z kombinace ionizační komory ventilované vzduchem a mikropočítače. RAM ION je ideální pro použití na jaderných elektrárnách, v nukleární medicíně, radiografii, radioterapeutických zařízeních, laboratořích biologických věd, v centrech jaderného výzkumu a dalších průmyslových aplikacích.


Technické údaje

Měřící rozsah: 1 μSv/h až 500 mSv/h
Zobrazovaný rozsah: 0,1 μSv/h až 500 mSv/h
Přesnost: ± 10 % údaje v celém měřícím rozsahu
Energetická závislost gama (137Cs): lepší než ± 20 % od 20 keV do 1,3 MeV
Energetická závislost beta: lepší než ± 20 % od 200 keV
Úhlová závislost (137Cs): lepší než ± 5 % (pro ± 120° od celního smeru)
Objem ionizační komory: 500 cc
Tloušťka steny komory a krytky: 300 mg/cm2 (tkáňový ekvivalent)
Tloušťka okénka: 7 mg/cm2
Doba odezvy: 
2 s pro údaje nad 10 μSv/h 
5 s pro automatickou změnu rozsahu z nízkého na vysoký rozsah
(2 s + 3 další sekundy pro zpoždění automatické změny rozsahu)
Napájecí zdroj: dvě alkalické baterie typu C – 100 hodin nepřetržitého provozu vestavená automatická kontrola baterie
Displej: digitální údaj (3 číslice a 2 dekády analogového bargrafu)
Záznam dat: 347 záznamu dat (1415 s rozšířenou pamětí)
Teplotní rozsah:

  • pracovní: -10 °C až +50 °C
  • skladovací: -20 °C až +60 °C

Vlhkost: až 95 % relativní vlhkosti (nekondenzující)
Rozměry: 10 cm x 25 cm x 19 cm (šířka x délka x výška)
Hmotnost: 1100 g
Pouzdro: vysoce odolné ABS

Údaje pro objednávku

BAK-1940 RAM ION DIGILOG HR (0,0) - μSv/h Přenosný měřic radiace
BAK-1920 RAM ION DIGILOG HR (0,00) - mR/h Přenosný měřic radiace
BAK-1950 RAM ION DIGILOG LR (0) - μSv/h Přenosný měřic radiace
BAK-1930 RAM ION DIGILOG LR (0.0) - mR/h Přenosný měřic radiace
BAK-2000 RAM ION DIGILOG X HR (0,0) - μSv/h Přenosný měřic radiace
BAK-2005 RAM ION DIGILOG X HR (0,00) - mR/h Přenosný měřic radiace
BAK-2010 RAM ION DIGILOG X LR (0) - μSv/h Přenosný měřic radiace
BAK-1990 RAM ION DIGILOG X LR (0,0) - mR/h Přenosný měřic radiace


HR = vysoké rozlišení – 1 nebo 2 dekadické číslice (podle jednotek měření)
LR = nízké rozlišení – žádná nebo 1 dekadická číslice (podle jednotek měření)
X = použití k měření pulzního X-záření. Přistroj se zapíná v režimu Dose (Dose Mode)