Multi-WiperTM – analyzátor otěrů / se studnovými detektory

Mnohokanálový analyzátor s více studnovými detektory navržený speciálně pro nukleární medicínu

  • komplexní výsledky otěrového testu v DPM
  • možnost volby až 10 studnových detektorů, zvolte model dle potřeby
  • automaticky identifikuje okno izotopu s vysokým počtem impulzů
  • automaticky počítá a zaznamenává MDA v každém protokolu otěrového testu
  • mnohokanálový analyzátor (4096 kanálů) pro přesnou identifikaci izotopu
  • automatická korekce linearity
  • masivní stínění pro měření na úrovni pozadí
  • programován pro Schillingův test, objem plazmy, GFR, množství červených krvinek, atd.
  • obrovská úspora práce

Přístroje LTI Laboratory Technologies jako Wiper a Multi-Wiper získaly skvělou pověst díky své kvalitě, přesnosti a každodenní spolehlivosti. Jsou konstruovány pro otěrové testy, speciálně v nukleární medicíně. Skvělá kombinace vlastností, jednoduchost používání a výhodná cena z nich činí bezkonkurenční výrobky.

Specifikace

Detektor: krystal NaI(Tl) studnového typu ve spojení s vysoce citlivým fotonásobičem
Analyzátor: 4096 kanálů, rozsah 0 až 1 MeV, automatická korekce mrtvé doby
Studnová vložka: vyjímatelná plastiková studnová vložka brání kontaminaci detektoru
Displej: podsvícený LCD displej 11,25 cm
Stínění: z panenského olova o tloušťce 22 mm s E-lead funkcí pro vyloučení „přeslechu“ vysokoenergetických izotopů
Software: navržen speciálně pro laboratoře nukleární medicíny: Schilling, objem plazmy, množství červených krvinek, GFR, CPM čítač, obecné otěrové testy
Rozměry/hmotnost: 1 až 5 studní: 46 cm(š) x 27 cm(d) x 34 cm(v), 30-34 kg
6 až 10 studní: 51 cm(š) x 27 cm(d) x 34 cm(v), 38-41 kg
Napájení: 100-240 VAC, 50 – 60 Hz

 

Knihovna otěrových testů:

Provedení analyzátoru Multi-WiperTM umožňuje zákaznicky upravit software tak, aby vyhověl potřebám každého jednotlivého zákazníka. Označeno může být až 16 otěrových souborů, každý s 10 lokalizacemi na soubor. Lze nastavit individuální prahové úrovně podle toho, zda se jedná o zónu přístupnou pacientům či nikoliv. V podstatě je možno vytvořit nepřeberné množství zákaznických verzí uzpůsobených tak, aby každodenní otěrové testy probíhaly rychle, jednoduše a efektivně.
Zjednodušte si práci! Stačí uvést přístroj do chodu a spustit obecný otěrový test. Proto jsme předprogramovali do knihovny funkci GENERAL. Zvolte GENERAL a spusťte otěrový test.
Čítač vyhodnotí široké okno a identifikuje každé izotopové okno, ve kterém je překročen přednastavený práh. Výsledky jsou zaznamenány jako otěr#1, otěr#2, atd. Není potřeba nic předprogramovávat – pouze načítejte a zaznamenejte.

 

 

Knihovna izotopů:

Do analyzátoru otěrů Multi-WiperTM může být naprogramováno až 30 různých izotopů. Přístroj přichází předprogramován se 17 izotopy, které mohou být modifikovány nebo vymazány operátorem. Upravte si nastavení okna podle vašeho přání. I když je účinnost buď vypočtena ze známého radioaktivního zdroje nebo zadána manuálně, výsledky otěrového testu budou vždy zaznamenány v DPM.
Detektory použité v čítači Multi-WiperTM jsou prodlouženy. Toto provedení zvyšuje objem krystalu pod studnou. Tento přídavný objem zlepšuje „brzdící efekt“ pro izotopy vyšších energií a dovoluje snáze počítat efektivně vyšší energie (takové jako PET).
A co „přeslechy“ při vyšších energiích? Čítač Multi-WiperTM má unikátní vlastnost nazvanou E-LeadTM. Pokud jsou počítány izotopy vysokých energií, E-LeadTM eliminuje „přeslech“ mezi studnami. Pomocí E-LeadTM není problém ani počítání PET izotopů.

 

Diagnostika systému:

Knihovna může obsahovat až 32 pacientů. Jakmile jsou tito pacienti a k nim vztažené informace vloženy, jsou tato data zpracovávána v harmonii se softwarem sekce in-Vitro testů.
Když spustíte test, např. Schillingův, software čítače se dotáže, zda si přejete zavést pacienta z knihovny. Můžete pacienta vybrat nebo knihovnu obejít. Zvolíte-li pacienta z knihovny, údaje o něm budou automaticky zaneseny do testovacího protokolu.
Pokud knihovnu nevyužijete, protokol v místě údajů o pacientovi ponechá prázdné řádky. Do prázdných řádků protokolu je možno vepsat žádané údaje ručně.

 

In-Vitro testy:

Přístroj Multi-WiperTM je naprogramován tak, aby pokryl rozmanitost běžných potřeb in-vitro testů. Od Schillingova testu až po GFR provádí výpočty automaticky , takže vše co potřebujete je načítat a zaprotokolovat. Odložte kalkulačku a nechejte pracovat Multi-WiperTM !
Multi-WiperTM generuje ucelené a přehledné testovací protokoly. Tyto testovací protokoly mohou být zákaznicky doplněny údaji o pacientech automatickým zpřístupněním knihovny pacientů.

 
 

Knihovna pacientů: :

Knihovna může obsahovat až 32 pacientů. Jakmile jsou tito pacienti a k nim vztažené informace vloženy, jsou tato data zpracovávána v harmonii se softwarem sekce in-Vitro testů.
Když spustíte test, např. Schillingův, software čítače se dotáže, zda si přejete zavést pacienta z knihovny. Můžete pacienta vybrat nebo knihovnu obejít. Zvolíte-li pacienta z knihovny, údaje o něm budou automaticky zaneseny do testovacího protokolu.
Pokud knihovnu nevyužijete, protokol v místě údajů o pacientovi ponechá prázdné řádky. Do prázdných řádků protokolu je možno vepsat žádané údaje ručně.