WiperTM – analyzátor otěrů / studnový detektor

Mnohokanálový analyzátor pro snadnou identifikaci izotopů, 4096 kanálů • velmi ekonomický

  • uživatelsky programovatelné prahové úrovně pro hodnocení: vyhověl / nevyhověl
  • Schillingův test
  • výsledky otěrového testu v DPM (disintegration per minute)
  • masivní stínění pro měření na úrovni pozadí
  • automatická kalibrace pomocí nuklidů Cs137 nebo Co57
  • automatický výpočet účinnosti AutoSpectTM pro libovolný izotop
  • FWHM a Chi square analýza
  • kontaminanty otěrových testů zjišťovány přesností 12 bitů
  • automatická energetická kompenzace

Přístroje LTI Laboratory Technologies jako Wiper a Multi-Wiper získaly skvělou pověst díky své kvalitě, přesnosti a každodenní spolehlivosti. Jsou konstruovány pro otěrové testy, speciálně v nukleární medicíně. Skvělá kombinace vlastností, jednoduchost používání a výhodná cena z nich činí bezkonkurenční výrobky.

Specifikace

Detektor: krystal NaI(Tl) studnového typu ve spojení s vysoce citlivým fotonásobičem
Analyzátor: 4096 kanálů, rozsah 0 až 1 MeV, automatická korekce mrtvé doby
Studnová vložka: vyjímatelná plastiková studnová vložka brání kontaminaci detektoru
Displej: podsvícený LCD displej 11,25 cm
Stínění: z panenského olova o tloušťce 19 mm
Výstup: dva sériové porty – výstup na sériovou tiskárnu a PC
Rozměry: základní jednotka – 27cm(š) x 22 cm(d) x 12 cm(v)
detektor - Ø 15 cm x 25 cm
Hmotnost: 14,5 kg
Napájení: 100-240 VAC, 50 – 60 Hz

Identifikace izotopu

Při rozlišovací výkonnosti 4096 kanálů je identifikace izotopů snadná. Žádný další analyzátor otěrových testů nenabízí zřetelnější spektrum nebo lepší identifikaci. 6ádný další studnový čítač nenabízí lepší energetickou linearitu pro přesné vykreslení spektra. Žádný další čítač nemá automatické stanovení účinnosti pro libovolný izotop AutoSpectTM bez potřeby kalibrovaného zdroje.
 

Software

Mít k dispozici nepřeberné množství funkcí je velkolepé – ale pokud je obtížné je použít, je to skutečně výhodou?
Wiper je vybaven softwarem, který je jak uživatelsky přátelský, tak bohatý na poskytované funkce. Navigace a zadání dat je pomocí grafického displeje a plně alfanumerické klávesnice velmi snadné. Rozhraní ovládané přes menu, s jednoduchými aktivacemi obecných funkcí, činí tento software hned snadno použitelným i novým uživatelem. Stačí přistoupit k jednotce a začít měření.
 

Protokoly


Otěrový test a Schillingův protokol jsou jasné, výstižné a logické. Všechna relevantní data jsou snadno definovatelná. Zřetelně se zobrazí vyhovění/nevyhovění na základě individuálních prahových úrovní. Umístění, název, datum/čas, práh, izotop/okno, cpm, dpm, Bq, atd. jsou logicky a přehledně uspořádány. Navíc, protokoly o kalibraci a pozadí lze vygenerovat stisknutím jediné klávesy. Protokoly mohou být zobrazeny na displeji, vytisknuty na tiskárně nebo nahrány do počítače. Flexibilita a logické uspořádání usnadňují získání informací, které potřebujete, s minimálním úsilím.