DMC 3000 s neutron modulem


stáhněte si katalogový list produktu
 • detekce gama a neutronů
 • dávkový ekvivalent Hp(10)
 • ekvivalent dávkového příkonu Hp(10)
 • napájení z dozimetru DMC 3000
 • zobrazení dávky a dávkového príkonu neutronu Hp(10)
 • zobrazení celkové dávky Hp(10) gama a neutronu
 • výborné potlacení gama v neutronovém kanálu
 • pokrytí celého energetického rozsahu neutronu
 • pripraven k použití okamžite po pripojení k dozimetru DMC 3000
 • splnuje a prekracuje požadavky aplikovatelných IEC a ANSI norem
 • výborná EMC odolnost
 • pevný, odolný, krytí IP67

Neutronový modul zajištuje provozní dozimetrii pro vojsko, skupiny první odezvy a pracovníky se
zárením na pracovištích, kde hrozí riziko neutronového zárení. Prídavný neutronový modul pripojitelný
k dozimetru DMC 3000 je schopen merit zárení Hp(10) v širokém rozsahu energetických úrovní.

Zobrazení a alarmy merení neutronu Hp(10) jsou velmi dobre viditelné na vysoce kontrastním
podsvíceném LCD displeji a indikacních LED diodách dozimetru DMC 3000. Prídavný modul napájený
z DMC 3000 nevyžaduje další baterií a zustává provozuschopný nepretržite 2000 hodin. Kalibracní
a funkcní parametry jsou uloženy v modulu.

Fyzikální vlastnosti

 • Vyhovuje IEC 61526 Ed.3, ANSI 42.20 (*)
 • Merící rozsah Hp(10) - DMC 3000+modul:
  rozsah energií X a zárení: 15 KeV až 7 MeV
  rozsah energií neutronu: 0,025 eV až 15 MeV
 • Rozsah zobrazení neutronu Hp(10)
  dávka: od 1 Sv do 10 Sv
  dávkový príkon: od 10 Sv/h do 10 Sv/h
 • Presnost merení neutronu Hp(10)
   ± 10% (AmBe, 0,75 mSv/h)
  Typická energetická odezva Hp(10) od tepelných
  k rychlým neutronum (viz krivka)
 • Linearita dávkového príkonu Hp(10)
  < ± 20% až do 10 Sv/h
 • Zobrazení merení neutronu Hp(10)

Elektrické vlastnosti

 • napájen z DMC 3000
 • životnost baterie pro neutronový modul a DMC 3000:
  8 kalendárních mesícu (typicky 8 hod. denne, 5 dnu
  v týdnu bez nadmerných alarmu*)
 • životnost baterie pro DMC 3000 s neutronovým
  modulem a DMC 3000: 2000 hodin nepretržitého
  provozu bez nadmerných alarmu *)
  *) 0,2% doby v alarmu
  Mechanické vlastnosti
 • odolné, nárazuvzdorné polykarbonátové
  ABS pouzdro
 • rozmery s DMC 3000: 131 x 60 x 21 mm bez klipu;
  131 x 60 x 28 mm s klipem
 • hmotnost s DMC 3000: < 138 g
 • nošen s vymenitelným standardním klipem

Vlivy okolního prostredí

 • teplotní rozsah pracovní: -10 °C až + 50 °C;
  skladovací: -20 °C až + 71 °C
 • odolný vuci rázum, vibracím a pádum
 • krytí IP67
 • EMC: vyhovuje a prekracuje požadavky
  norem v širokých mezích
 • MIL STD 461F RS103 (pulzní elektrické pole):
  více než 200 V/m od 10 kHz do 5 GHz
 • MIL STD 461F RS101 (magnetické pole 30 Hz až 100 kHz)

Vlastnosti produktu

 • Vlastnosti histogramu
  - prídavná neutronová merení dávky dávkového príkonu a max.
  dávkového príkonu Hp(10) jsou uložena v pameti EEPROM
  soucasne s merením gama Hp(10) v kongurovatelných
  krocích (10s, 60s, 10 min, 1 hod, 24 hod)
 • Vlastnosti displeje
  - prídavná neutronová merení Hp(10) jsou zobrazena
  na vysoce kvalitním podsvíceném displeji DMC 3000
  - modrá LED dioda pro neutronová merení Hp(10) na celní ploše
  indikuje prírustky dávky
 • Alarm a komunikace
  - varovný bzucák DMC 3000, vibrace, jasne svítící blikající
  cervená LED, 3 LED a indikátory displeje na celní ploše dozimetru
  - alarmy neutronové dávky a dávkového príkonu Hp(10)
  nastavitelné v celém zobrazovaném rozsahu
  - varovné prahy neutronové dávky a dávkového príkonu Hp(10)
  nastavitelné v celém zobrazovaném rozsahu, potvrditelné tlacítkem
 • Kalibrace
  - kalibracní faktory v souladu s ISO/IEC 17025.
  - parametry uložené v modulu
 • Kompatibilita
  - návaznost na ctecky LDM 2000 a LDM3200 (je nutný upgrade
  rmware/software ctecky)
  - kompatibilní se cteckami LDM 320D/W.
  - kompatibilní s rmware DMC 3000 V7.x (nový komunikacní protokol)