DMC 3000 s beta modulem


stáhněte si katalogový list produktu

 zobrazení dávky a dávkového príkonu Hp(0,07)
• pripraven k použití okamžite po pripojení
k dozimetru DMC 3000
• merení beta s vysokou úcinnosti
• splnuje a prekracuje požadavky aplikovatelných
IEC a ANSI norem
• výborná EMC odolnost
• pevný, odolný


Beta modul zajištuje provozní dozimetrii pro personál nemocnic, skupiny první odezvy a pracovníky
se zárením na pracovištích, kde hrozí riziko beta zárení. Prídavný beta modul pripojitelný k dozimetru DMC 3000 je schopen merit zárení Hp(0,07) v širokém rozsahu energetických úrovní. Zobrazení a alarmy beta merení a Hp(0,07) jsou velmi dobre viditelné na vysoce kontrastním podsvíceném LCD displeji a indikacních LED diodách. Prídavný modul napájený z DMC 3000 nevyžaduje další baterií a zustává provozuschopný nepretržite 1800 hodin. Kalibracní a funkcní parametry jsou uloženy v modulu.

 

Fyzikální vlastnosti

 • Vyhovuje IEC 61526 Ed.3, ANSI 42.20
 • Merící rozsah Hp(0,07) - DMC 3000+modul:
  rozsah energií X a zárení: 15 KeV až 7 MeV
  ß Estr > 60 keV (Emax: 0,22 MeV až 2,3 MeV)
 • Presnost Hp merení (0,07)
   ± 5% * (Cs-137, ~ 24 mSv/h)
   ± 5% * (Am-241, ~ 23 mSv/h)
   ± 10% ** X - zárení, 16 keV
  (* bez rozšírené nejistoty± 5%, k=2)
  (** bez rozšírené nejistoty ± 9%, k=2)
 • Odezva
  relativní odezva ß Hp(0,07) pro Pm-147, Kr-85,
  Sr-90/Y-90 v rozmezí ± 20% (*)
  odezva X a Hp(0,07) do ± 20% od 16 keV až 7 MeV (*)
  (*) vztaženo k typické krivce uvedené níže)
 • Linearita dávkového príkonu Hp(0,07)
  < ± 20% až do 10 Sv/h
 • Zobrazení merení Hp(0,07)

Elektrické vlastnosti

 • napájen z DMC 3000
 • životnost baterie pro ß modul a DMC 3000:
  8 kalendárních mesícu (typicky 8 hod. denne, 5 dnu
  v týdnu bez nadmerných alarmu *)
 • životnost baterie pro DMC 3000 s ß modulem a DMC 3000:
  1800 hodin nepretržitého provozu bez nadmerných
  alarmu *)
  *) 0,2% doby v alarmu


Mechanické vlastnosti

 • odolné, nárazuvzdorné polykarbonátové ABS pouzdro
 • rozmery s DMC 3000: 122 x 60 x 21 mm bez klipu;
  122 x 60 x 28 mm s klipem
 • hmotnost s DMC 3000: < 112 g
 • nošen s vymenitelným standardním klipem

Vlivy okolního prostredí

 • teplotní rozsah pracovní: -10 °C až + 50 °C; skladovací:
  -20 °C až + 71 °C
 • odolný vuci rázum, vibracím a pádum
 • krytí IP50
 • EMC: vyhovuje a prekracuje požadavky norem v širokých mezích:
  - MIL STD 461F RS103 (pulzní elektrické pole):
  více než 200 V/m od 10 kHz do 5 GHz,
  - MIL STD 461F RS101 (magnetické pole 30 Hz až 100 kHz)

Vlastnosti produktu

 • Vlastnosti histogramu
  - prídavná merení dávky, dávkového príkonu a max. dávkového
  príkonu Hp(0,07) jsou uložena v pameti EEPROM soucasne
  s merením Hp(10) v kongurovatelných krocích
  (10s, 60s, 10 min, 1 hod, 24 hod)
 • Vlastnosti displeje
  - prídavná merení Hp(0,07) jsou zobrazena na vysoce
  kvalitním podsvíceném displeji DMC 3000
  - modrá LED dioda pro Hp(0,07) na celní ploše indikuje
  prírustky dávky
 • Alarm a komunikace
  - varovný bzucák DMC 3000, vibrace, jasne svítící blikající
  cervená LED, 3 LED a indikátory displeje na celní ploše dozimetru
  - alarmy dávky a dávkového príkonu Hp(0,07) nastavitelné
  v celém zobrazovaném rozsahu
  - varovné prahy dávky a dávkového príkonu Hp(0,07) nastavitelné
  v celém zobrazovaném rozsahu, potvrditelné tlacítkem
 • Kalibrace
  - kalibracní faktory v souladu s ISO/IEC 17025.
  - parametry uložené v modulu.
 • Kompatibilita
  - návaznost na ctecky LDM 2000, LDM 3000M a LDM3200
  (je nutný upgrade rmware/software ctecky)
  - kompatibilní se cteckami LDM 320D/W.
  - kompatibilní s rmware DMC 3000 V7.x (nový komunikacní
  protokol).