Obslužný a konfigurační software pro měřič radiace Multirad LLR

 • zobrazení měřených dat v reálném čase a záznam měření
 • pomoc při kalibraci
 • zobrazení historických měření a událostí uložených v paměti

Software RadiaMass konfiguruje vlastnosti přenosného měřiče radiace Multirad nebo stacionárních měřičů jako Radiac LLR.Měření v reálném čase


Okno konfigurace


Obrazovka historie

Hlavní funkce

 • zobrazení měření v reálném čase
  • volba periody skenování
  • textové a grafické posuvné zobrazení
  • okamžitá měření
  • v lokalizačním režimu záznam do „trasového“ souboru s geografickými souřadnicemi
 • konfigurace pracovních parametrů radiometru zahrnuje:
  • prahy signalizace
  • režim historie
  • rozlišení zobrazení
  • integrační dobu
  • režim mazání dávky
  • podrobnosti o vnitřním stavu
  • volbu času
  • zobrazení měření
 • zobrazení historie
  • zobrazení dávkových příkonů v paměti
  • period nebo spuštění měření
  • s datem
  • s geografickými souřadnicemi v lokalizačním režimu
  • historická data
  • resetování
 • pomoc s ověřením dat a kalibrací
  • ověření zaznamenaných měření
  • výpočet nastavení kalibrace
  • zavedení nastavení kalibrace (chráněno heslem)
  • podpora databáze
  • sledovatelnost ověření a nastavení
  • vydání protokolu

Verze

Radiamass existuje ve dvou verzích, které dovolují ověřování a zobrazování měření.

 • základní verze:
  • bez záznamu a kalibračních dat
 • rozšířená verze:
  • se záznamem a pomocí s kalibračními daty

Konfigurace počítače

 • standardní počítač se sériovou linkou RS 232 (pro propojení PC s radiometrem)
 • prostředí Windows (Windows 98, 2000, NT)