Monitory kontaminace osob a vozidel

HF Fibre

Monitor kontaminace rukou a nohou je používán v případech, kdy není požadováno celotělové měření. Je schopen pokrýt různé aplikace díky možné kombinaci alfa/beta nebo beta/gama detekci.

SPIR DETECT

Systém postavený na síti citlivých gama/neutronových detektorů, které mohou být instalovány jako mobilní, trvalé nebo přechodné, je schopen individuálně a centralizovaně monitorovat přístupová místa uvnitř a vně budov.