Sondy GMP-12SD a GMP-12UV representují nový design externích sond Mirion. Tyto externí sondy rozširují detekcní schopnosti mericu rady RADOS RDS-31. Byly navrženy tak, aby vyhovely nejžádanejším aplikacím pro jaderná zarízení, IZS & CO a prumysl obecne.

Sondy jsou urceny pro monitorování gama a X-zárení. Merenou velicinou je prostorový dávkový ekvivalent H*(10).

Meric RDS-31 rozezná pripojenou sondu a uživatel muže zvolit vhodný typ z nabídkového seznamu pro nastavení požadované merící jednotky. Se sondami je dodáván i jejich kalibracní koecient. Uživatel muže nahrát koecient do merice RDS-31 pomocí SW CSW-31.

Fyzikální vlastnosti

 • Detekované zárení
  gama a X-zárení, prostorový dávkový ekvivalent H*(10)
 • Typ detektoru
  kremíková PIN dioda
 • Merící rozsah
  10 Sv/h až 10 Sv/h
 • Energetický rozsah
  60 KeV až 6MeV
 • Energetická závislost
  -20% až + 30% v celém energetickém rozsahu
 • Pretížení
  > 500 Sv
 • Presnost kalibrace
  5 % údaje pri expozici 3 mSv/h radionuklidem Cs137
  pri teplote +20 °C

Mechanické vlastnosti

Krytí GMP-12SD: IP 67 (krátkodobe)
Krytí GMP-12UW: IP 68 (ponoritelná)
Sondy jsou osazeny konektorem IKELITE 7 (bez kabelu); délka kabelu až 50 m (prodáván zvlášt)

 • Rozmery a hmotnost:
  GMP-12SD: Ø 35 mm x 177 mm, 400 g
  GMP-12UW: Ø 35 mm x 185 mm, 450 g
  Vliv okolního prostredí
 • Rozsah pracovních teplot: -40 °C až +55 °C
 • Rozsah pracovních teplot: -40 °C až +70 °C

Príslušenství

 • kroucený kabel o délce 450 mm – 2000 mm s Binder/Ikelite 7 konektorem, obj.c. 1233-293
 • rovný kabel ruzných délek dle požadavku

 Teleskopická sestava merice RDS-31 se sondou
GMP-12SD, GMP-12UW nebo GMP-12GSD dle
volby. Zvlášte pro aplikace v prostredí s
vysokými dávkovými príkony.