Tato externí sonda rozšiřuje detekční schopnosti měřičů řady RADOS RDS-31. Sonda GMP-12GSD je určena pro monitorování gama a X-záření.

Byla navržena tak, aby vyhovela nejžádanejším aplikacím pro jaderná zarízení, IZS & CO a prumysl
obecne. Sonda GMP-12GSD je „chytrá“ sonda s vestaveným generátorem VN a energeticky nezávislou
pametí pro její kalibracní koecienty a identikacní údaje. Merenou velicinou je prostorový dávkový
ekvivalent H*(10); vyhodnocuje se jak dávkový príkon, tak akumulovaná dávka.
Sonda muže být pripojena „za chodu“, aniž by bylo potreba meric RDS-31 vypínat. Meric automaticky
rozezná typ sondy a nastaví se na denovanou merící jednotku.

 

Fyzikální vlastnosti

 • Detekované zárení
  gama a X-zárení, prostorový dávkový ekvivalent H*(10)
 • Typ detektoru
  Jedna halogenová zhášená energeticky kompenzovaná GM-trubice (typ ZP 1202)
  a malá kremíková PIN dioda; interní spínací bod detektoru 30 mSv/h a 10 mSv/h
 • Merící rozsah
  0,05 Sv/h až 10 Sv/h
 • Energetický rozsah
  50 KeV až 3 MeV pro rozsah dávkových príkonu 0,05 Sv/h - 10 mSv/h
  60 KeV až 6 MeV pro rozsah dávkových príkonu 10 mSv/h - 10 Sv/h
 • Energetická závislost
  -20% až + 30% v energetickém rozsahu 60 KeV-1,25 MeV, totéž v energetickém
  rozsahu 50-60 KeV pri dávkovém príkonu nižším než 10 mSv (+95% pri 6 MeV)
 • Presnost kalibrace
  + 5 % údaje pri expozici 3 mSv/h radionuklidem Cs137 pri teplote +20 °C

Mechanické vlastnosti

 • Krytí sondy GMP-12SD: IP 67 (krátkodobe), na požadavek krytí IP 68
  až do hloubky 40m
 • Rozmery a hmotnost
  Ø válce 35 mm, délka 208 mm, 220 g

Vliv okolního prostredí

 • Rozsah pracovních teplot: -40 °C až +55 °C
 • Rozsah pracovních teplot: -40 °C až +70 °C