Osobní elektronický dozimetr

X a γ > 20 keV • individuální dávkový ekvivalent Hp(10) • individuální ekvivalent dávkového příkonu

 • dozimetr použitelný samostatně nebo jako komponenta integrována do dozimetrického systému
 • akustické a optické alarmy
 • aktivní autodiagnostika detekce
 • hands-free výměnné předávání dat
 • kompaktní, odolný, ekonomický

Osobní dozimetr DMC 2000 X je doporučeným dozimetrem pro provozní dozimetrii v lékařském prostředí pro svou velmi dobrou odezvu na záření X a gama a odolnost vůči elektromagnetickým polím.
DMC 2000 X je také nejlepší volbou pro pracovníky v průmyslu, kteří jsou vystaveni riziku při práci s ionizujícím zářením a v některých případech i pro aplikace v jaderném průmyslu a civilní obraně.

S displejem přímo viditelným seshora je mnoho funkcí dostupných pomocí alfanumerických znaků.

Fyzikální vlastnosti

 • vyhovuje požadavkům norem IEC 1283, ANSI 4220A
 • měřící rozsah:
  dávka …1 μSv až 10 Sv
  dávkový příkon ….0,1 μSv/h až 10 Sv/h
  zobrazení….0,01 mSv/h až 10 Sv/h nebo
  0,001 mSv/h až 10 Sv/h (rozšířená volba)
 • linearita:
  < ± 10% až do 1 Sv/h
  < ± 25% až do 10 Sv/h
 • energetický rozsah X a gama: 20 keV až 6 MeV
 • přesnost: < ± 5% (137Cs při 0,2 mSv/h)

Elektrické vlastnosti

 • standardní baterie LiMnO2, CR2450, životnost baterie > 1 rok (8 hod/den) nebo 6 měsíců nepřetržitého provozu

Mechanické vlastnosti

 • rozměry: 84 x 48 x 17,5 mm
 • hmotnost: < 70 g (s baterií)
 • uchycení na oděv za vyměnitelný klip<

Zákaznické nastavení

 • nastavení může být povoleno autorizované osobě pomocí softwaru DOSIMASS

Související produkty

MGP Instruments nabízí řadu produktů, které lze použít s DMC 2000X k vytvoření integrovaných dozimetrických systémů:

 • miničtečky LDM 210, 220
 • čtečku LDM 2000 pro předávání dat při průchodu
 • dozimetrický software kontroly přístupu a centralizace DOSIVIEW
 • dozimetrický konfigurační software DOSIMASS
 • operační dozimetrický software DOSIMED
 • ozařovač dozimetrů IRD 2000

Vlivy okolního prostředí

 • teplotní rozsah: -10°C až + 50°C, pracovní
 • vlhkost: < 90% při 42°C
 • skladování: -30°C až + 71°C
 • odolný proti rázům, vibracím a pádům, vodotěsný IP67
 • EMC: vyhovuje a překračuje požadavky norem

 

Histogram

Histogram umožňuje, aby byly události podrobně rekonstruovány a analyzovány veškeré údaje provázející nehodu.

 • histogramy jsou uloženy v paměti EEPROM
 • dávky pracovníků jsou ukládány v přírůstcích 10s, 1min, 10min nebo 24 hod s potlačením po sobě jdoucích intervalů nulové dávky
 • protokol zaznamenává události (alarmy, závady, změny) během zvolené časové periody
 • čas a údaje o průchodu s vyznačením subzony
 • ukládá data pro několik po sobě jdoucích vstupů a výstupů (až 700 kroků ve verzi 2 a 3800 kroků ve verzi 3)