Osobní elektronický dozimetr

Dávka • dávkový příkon • alarmy • LCD displej • uživatelsky přátelský • lehký • vodotěsný  

 • dozimetr použitelný samostatně nebo jako komponenta integrována do dozimetrického systému
 • akustické a optické alarmy
 • objemná vnitřní paměť pro histogramy
 • autodiagnostika (baterie, detektor a parametry)
 • hands-free předávání dat při průchodu kontrolním místem
 • možné zabudování do teledozimetrie nebo použití jako monitoru prostředí

Osobní dozimetr DMC 2000 S se vyznačuje plochou energetickou odezvou na X-záření a gama pole od 50 keV do 6 MeV a lineární odezvou pro dávkové příkony od přirozeného pozadí až do 10 Sv/h. Schopnost předávání dat při průchodu kontrolními místy poskytuje výjimečnou operační flexibilitu.
Čtení dozimetru za pohybu umožňuje administraci dávky po subzonách a rovněž sledování místa personálu v reálném čase.

Fyzikální vlastnosti

 • vyhovuje požadavkům norem IEC 1283, ANSI 4220A
 • schválen PTB
 • měřící rozsah: dávka …1 μSv až 10 Sv dávkový příkon ….0,1 μSv/h až 10 Sv/h zobrazení….0,01 mSv/h až 10 Sv/h nebo 0,001 mSv/h až 10 Sv/h (rozšířená volba)
 • linearita: < ± 10% až do 1 Sv/h< ± 25% až do 10 Sv/h
 • energetický rozsah X a gama: 50 keV až 6 MeV
 • přesnost: < ± 10% (137Cs při 25 mSv/h)
 • kalibrace podle postupu COFRAC č. 127023:
  • - 137Cs (při 25 mSv/h); 241Am (při 35 mSv/h); 60Co(při 9 mSv/h)
  • soulad v mezích ± 10% 137Cs s nejistotou (K=2) = ± 5%

Elektrické vlastnosti

 • standardní baterie LiMnO2, CR2450, životnost baterie 1 rok (typicky) Mechanické vlastnosti
 • rozměry: 84 x 48 x 17,5 mm
 • hmotnost: < 70 g (s baterií)
 • uchycení na oděv za vyměnitelný klip Zákaznické nastavení• nastavení může být povoleno autorizované osobě pomocí softwaru DOSIMASS
S displejem přímo viditelným seshora je mnoho funkcí dostupných pomocí alfanumerických znaků.
Pracovník využívající schopnost hands-free komunikace DMC 2000 S se čtečkou LDM 2000

Související produkty

MGP Instruments nabízí řadu produktů, které lze použít s DMC 2000S k vytvoření integrovaných dozimetrických systémů:

 • miničtečku LDM 2XX
 • čtečku LDM 2000 pro předávání dat při průchodu
 • dozimetrický software kontroly přístupu a centralizace DOSIVIEW
 • dozimetrický konfigurační software DOSIMASS
 • operační dozimetrický software DOSIMED

Vlivy okolního prostředí

 • teplotní rozsah: -10°C až + 50°C, pracovní
 • vlhkost: < 90% při 42°C
 • skladování: -30°C až + 71°C
 • odolný proti rázům, vibracím a pádům, vodotěsný IP67
 • EMC: vyhovuje a překračuje požadavky norem
 • dílenská kalibrace schválena pod ISO/CEI 17025

Histogram

Histogram umožňuje, aby byly události podrobně rekonstruovány a analyzovány veškeré údaje provázející nehodu.

 • histogramy jsou uloženy v paměti EEPROM
 • dávky pracovníků jsou ukládány v přírůstcích 10s, 1min,10min nebo 24 hod s potlačením po sobě jdoucích intervalů nulové dávky
 • protokol zaznamenává události (alarmy, závady, změny) události) během zvolené časové periody• čas a údaje o průchodu s vyznačením subzony
 • ukládá data pro několik po sobě jdoucích vstupů a výstupů (až 700 kroků ve verzi 2 a 3800 kroků ve verzi 3)