Externí alfa a beta sonda

 • kompatibilní se všemi operativními měřiči RDS-31
 • ABP-150 rozšiřuje měřící rozsah RDS-31 zvláště v aplikacích vyhledávání a zjišťování povrchové kontaminace
 • dva detektory: fosforový scintilační detektor ZnSAg pro alfa a plastikový scintilátor pro detekci beta

ABP-150 je ruční sonda pro vyhledávání/citlivé měření povrchové kontaminace, přičemž využívá měřič RDS-31 jako hlavní jednotku. Může být použita v různých aplikacích v jaderném průmyslu, v procesu jaderného palivového cyklu, při konzervování jaderných elektráren a správě radioaktivních odpadů. ABP-150 je také užitečná v lékařství, speciálně v izotopových laboratořích a ve výzkumu a aplikacích souvisejících s životním prostředím.

Radiační vlastnosti

 • Detekované záření:
  • alfa/beta
 • Plocha detektoru:
  • 100 cm2
 • Plocha detektoru:
  • ZnSAg pro alfa
  • plastikový scintilátor 0,25 mm pro beta
  • tloušťka těsnící folie: 0,58 mg/cm2
  • kovová ochranná mřížka , transparentnost 78 %

Funkční vlastnosti

• alfa nebo beta měření volitelné z menu RDS-31

Mechanické vlastnosti

• třída krytí: IP20
• propojovací kabel: roztažitelná šňůra
s konektorem Binder k měřiči a AMP konektor k sondě
• standardní délka 1,5 m
• rozměry: 100 mm x 100 x 250 mm (š x h x d)
• hmotnost: 0,7 kg

 

Elektrické vlastnosti

• napájení: +5V, 0,25 W (z RDS-31)
• sériová komunikace s RDS-31

Vlivy okolního prostředí

• pracovní teplota: + 5° C až +35° C
• relativní vlhkost: max. 85 %, bez kondenzace

 

Min, detekovatelná aktivita (Bq x cm-2)

Nuklid Doba měření vzorku
10 s 5 s 3 s 2 s 1 s
241Am 0,04 0,05 0,06 0,08 0,11
14C 0,7 0,96 1,23 1,5 2,11
90Sr + Y 0,09 0,13 0,16 0,2 0,28
137Cs 0,11 0,15 0,15 0,24 0,34
204Tl 0,12 0,17 0,21 0,26 0,37
60Co 0,16 0,23 0,29 0,35 0,5

Účinnost detektoru

Nuklid Ebmax R e
keV Cps x Bq-1 %
241Am - 0,3 61
14C 156,48 0,04 7,5
90Sr + Y 546 0,3 44
137Cs 511,55 0,25 35
204Tl 763,4 0,23 35
60Co 317,9 0,17 29